Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry: Aselain tiukennusten sijaan aseajokortti

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry: Aselain tiukennusten sijaan aseajokortti

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry on huolestunut sisäasiainministeriön aselakiuudistuksen lähestymistavasta. Yhdistyksen mielestä uudistuksia valmistelevan työryhmän kokoonpanosta lähtien asenteena on ollut vain ja ainoastaan lain tiukentaminen ja harrastusmahdollisuuksien heikentäminen, eikä lakiehdotusten valmistelutyössä ole otettu huomioon asiantuntijajärjestöjen lausuntoja. Lisäksi valmistelijoilla ei ole ollut juurikaan asetekniikan, tai ampumaurheilu- ja metsästysharrastuksen tuntemusta.

”Perusongelma nykyisessä lainsäädännössä on ajatusmalli, jossa luvat koskevat yksittäisiä aseita, eivätkä henkilöitä. Jokaisen aseen kohdalla käytetään tarveharkintaa ja useankin aseen omistajan on aina todistettava sekä aseen tarve, että soveltuvuutensa aseen hallussapitoon. Lisäksi erityyppiset aseet on asetettu eriarvoiseen asemaan tässä järjestelmässä, vaikka kenelle tahansa rationaaliseen päättelyyn kykenevälle on selvää, että keittiöveitsi mielenterveysongelmaisella on monin verroin vaarallisempi kuin kymmenen käsiasetta aseharrastajalla oikein säilytettynä”, puheenjohtaja Henri Heikkinen toteaa.

Viime aikoina keskustelussa on ollut esillä jopa kaikkien käsiaseiden totaalikielto ja takavarikointi, jossa ei Oulun Läänin Kokoomusnuorten mielestä ole mitään järkeä. Esimerkit maailmalta näyttävät, että tiukat aselait eivät ole hillinneet rikoksia millään tavalla, vaan ainoastaan hankaloittaneet lainkuuliaisten harrastajien elämää.

”Iso-Britanniassa kiellettiin käsiaseet vuonna 1997 ja luotiin todella tiukka järjestelmä muiden aseiden ympärille. No, vuosina 2007-2008 Englannissa ja Walesissa tehtiin 9865 ampuma-aserikosta verrattuna vuosien 1997-1998 5209 rikokseen. Myös ampuma-aseiden uhrien lukumäärä on kaksinkertaistunut tämän kiellon jälkeen”, muistuttaa Heikkinen.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ehdottavatkin eräänlaisen ”aseajokortti”-järjestelmän luomista ja aseiden järkevää kategoriointia. Aseiden kategorioinnin tulee olla yhtenevä EU-direktiivin 91/477/EC lisäyksen I-luokituksen kanssa. Tässä järjestelmässä esimerkiksi käsittelykurssin ja soveltuvuustestin läpäistyään henkilö voi saada luvan tietyn kategorian aseisiin. Ostettavat aseet tietysti täytyisi yhä rekisteröidä viranomaisille, sekä säilytyskaappien tai -tilojen olla tyyppihyväksytyt ja tarkoitukseen soveltuvat.

Suomessa on yli 650 000 aseluvanhaltijaa. Keskimäärin Suomessa tehdään 115 henkirikosta vuodessa, joista 19 ampuma-aseilla. Kaikista henkirikoksissa käytetyistä ampuma-aseista vain 40% on ollut luvallisia ja loput ovat olleet luvattomia. Luvut tarkoittavat, että vuosittain tehdään 8 henkirikosta luvallisilla aseilla, käsiaseilla 2-3. Vertailun vuoksi pelkästään saunan kuumuuteen kuolee noin 40 henkilöä vuodessa.

”Toivottavasti joskus päästään eroon asenteellisesta, pelkästään tunteisiin ja pelkoihin pohjautuvasta ajattelutavasta. On rasittavaa lukea asevastaista kommentointia, jossa kieltäydytään tunnustamasta oikeita ongelmia ja miettimään ratkaisuja niihin. Kuitenkin tutkimusten mukaan henkirikoksen uusijoista suurin osa on persoonallisuudeltaan vaikeasti häiriintyneitä henkilöitä, joilla on vaikea alkoholiriippuvuus (www.vvs.fi). Näihin ongelmiin tehokkaammin puuttumalla voidaan parantaa turvallisuutta huomattavasti enemmän kuin häiritsemällä normaalia harrastustoimintaa”, huomauttaa Heikkinen.

Kommentoi

Henri Heikkinen

Henri Heikkinen

Olen vähän yli kolmekymppinen Oulun kainuulainen, jolla on monenkirjava työhistoria mm. pelialan yrittäjänä, investointipankissa ja ammattikorkeakoulun opettajana.

Tällä hetkellä pyöritän ainutlaatuista verkkokauppaa osoitteessa www.valco.fi - Voit osoittaa tukeasi blogille asioimalla siellä :)

Seuraa somessa

Seuraa somessa, niin tiedät missä menen ja mitä teen milloinkin!

Kategoriat