Suomesta yrittäjyyden kehitysmaa?

Yrittäjyyttä on olemassa määritelmällisesti kahdenlaista: kasvuhaluista ja itsensä työllistämistä. Innovatiiviset ja kasvuhaluiset yritykset muuttavat maailmaa, työllistävät ihmisiä ja kasvattavat taloutta merkittävästi. Itsensä työllistäjät, noh – työllistävät itsensä. Usein siksi kun eivät muuta voi.

Taloustieteen näkökulmasta on oikeastaan alettu luokittelemaan siten, että itsensätyöllistäjät eivät ole yrityksiä sen takia, että yhteiskunnan taloudellisen toiminnan kannalta ei ole mitään relevanssia sillä, ovatko he jonkun muun vai itsensä palkkaamia.

Nämä kaksi yrittäjyyden muotoa eivät pelkästään eroa toisistaan, vaan ovat myös tietyllä tapaa vaihtoehtoisia toisilleen. Siellä, missä on paljon kasvuyrittäjyyttä, on vähemmän itsensä työllistäjiä, ja toisin päin.

Miksi ne ovat substituutteja toisilleen? Siksi, että jäykkien palkkarakenteiden maissa itsensätyöllistäminen nousee, mutta yritysten mahdollisuus palkata pienenee. Palkat ovat useilla aloilla korkeampia kuin työntekijöiden tuottavuus. Sama itsensätyöllistäminen korkea lukumäärä on myös kehitysmaissa, mutta toisesta syystä: ei ole pääomaa, joka taas on edellytys teknologian käyttöön ja korkeampaan tuottavuuteen.

Kun olosuhteet ovat otolliset syntyy innovaatioita, joissa schumpeterilainen talouden luova tuho vie maailmaa eteenpäin. Yritykset luovat uusia tuotteita ja palveluita, jotka parempina korvaavat vanhoja tai synnyttävät täysin ennennäkemättömiä teollisuudenaloja. Esimerkiksi yrittäjyyden ”mekkana” pidetyssä Kalifornian Piilaaksossa on vain puolet itsensä työllistäjiä verrattuna muuhun Kaliforniaan.

Toisaalta maissa, joissa on suuri määrä itsensä työllistäneitä, on vähemmän kasvuyrityksiä. Tällaisia maita ovat erilaiset kehitysmaat ja taloudellisesti huonovointiset maat kuten Kreikka. Itsensä työllistäminen on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta se kaikkein alkeellisin esiteollinen tapa elättää itsensä, ja siksi yleisintä juuri kehittyvissä maissa, sekä siellä missä talous yskii.

Kreikassa, Italiassa, Turkissa, Portugalissa ja Espanjassa 20-30% ihmisistä on itsensä työllistäneitä (poislukien maanviljely), kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Sveitsissä luku on 10-15%. Käänteisesti korreloiden, maissa joissa itsensä työllistäminen on vähäisintä, on kaikkein menestyvimmät yrittäjät. Resepti yrityskentän ja talouden piristämiseen on yksinkertainen, siihen vaaditaan vain kolme ainesossaa: Vähemmän sääntelyä, vähemmän verotusta ja mausteeksi yrittäjämyönteinen ilmapiiri.

Suomi on kasvuyritystilastoissa vielä toistaiseksi ”länsimaisella” tasolla, hieman Ruotsia jäljessä, mutta kehitys ei näytä kovin positiiviselta. Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana (2000-2010) noin 40 000:lla, ja samalla yhden hengen yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on jatkuvasti kasvanut. Myös viimeisimmät tilastot osoittavat yksinyrittämisen määrän jatkuvasti kasvavan. Työnantajana toimivien yritysten lukumäärä taas on pysynyt lähes viimeiset 10 vuotta (2000-2010).

Itsensä työllistäminen voi olla astinlauta kasvuyrittäjyyteen, mutta useimmiten se on signaali heikosti toimivasta taloudesta. Yksinyrittäjyys nousee relevantiksi vaihtoehdoksi kun työllistäminen on vaikeaa ja kallista, eikä omalta alalta löydy työpaikkoja. Suomen yrityskenttä heijastelee juuri näitä ongelmia. Kun työpaikkoja ei ole, lähdetään ns. pakkoyrittäjyyteen. Toisaalta työllistämisen kalleuden ja vaikeuden vuoksi ei kyetä laajentamaan omaa mikroyritystä.

Juhlapuheissa kannustetaan mielellään yrittäjyyteen, mutta käytännön toimet osoittavat toista. Ylisuuren julkisen sektorin mukanaan tuoma verotaakka on yksi rasite, mutta jos ei edes työmarkkinoiden kankeutta saada purettua, edessämme on pitkä ja alati jyrkkenevä alamäki, jonka pohjalla voimme kaihoisasti muistella Suomen aikaa teollisuusmaana.

Kommentoi

Henri Heikkinen

Henri Heikkinen

Olen vähän yli kolmekymppinen Oulun kainuulainen, jolla on monenkirjava työhistoria mm. pelialan yrittäjänä, investointipankissa ja ammattikorkeakoulun opettajana.

Tällä hetkellä pyöritän ainutlaatuista verkkokauppaa osoitteessa www.valco.fi - Voit osoittaa tukeasi blogille asioimalla siellä :)

Seuraa somessa

Seuraa somessa, niin tiedät missä menen ja mitä teen milloinkin!

Kategoriat